Když "Berani" slavili svoje narozeniny r. 2012

v klubu

U Sklíčka