Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/html/view.php on line 31
Nový silniční zákon - bodové ohodnocení za přestupky

   Dnešní datum: 12. 08. 2020   | Tato stránka | Kniha hostů | Login | RSS |    
 
Hlavní menu
Hlavní stránka
Připojení
Ceny připojení NOVĚ od 1.4.2009
Všeobecné podmínky a registrace
Seznam rubrik
Download
Ankety
TOP 15
Dotazy
Kontakty


Personalizace
Rozšířené vyhledávání
RybařeníPenzion HotelUbytování Jižní ČechyChata Jižní ČechyChata KomorníkKunžakKunžakChata rybníkaChata Česká KanadaUbytování větších skupinČeská KanadaChata na SamotěPenzion Strmilov
 
Odkazy
Novinky
Recepty - mňam
Svět sítí
 
CZFree
Co je CZFree
Zprávy řepské komunity
 
Aktuální anketa
Jíte zdravě?

Ano, vždy si dávám pozor co jím.
14115 (14115 hl.)
Ano, ale občas si dopřeji "nezdravé" jídlo.
9613 (9613 hl.)
Ano, snažím se jíst co nejzdravěji.
9577 (9577 hl.)
Když můžu, tak ano. Jinak se o to moc nesnažím.
9329 (9329 hl.)
Zdravou stravu neřeším.
9265 (9265 hl.)
Ne, přejídám se.
9376 (9376 hl.)

Celkem hlasovalo: 61275

 
Informace
Server 617
na loccal.net v Řepích
Info
 
Hostované weby
Autoškola Novodvorská
Drbuvrbu
Homeopat
Klub u Sklíčka
Pročne HK
Žirafilm a.f.
 
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
 
Počítadlo
Server 617 - Řepy II a I,
sídl. Fialka, Zličín, Bílá Hora a Motol
* Nový silniční zákon - bodové ohodnocení za přestupky
Vydáno dne 01. 06. 2006 (26604 přečtení)

Přehled bodového ohodnocení nového silničního zákona platného od 1.7.2006. Úplné znění nového silničního zákona.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 ‰, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 5
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5

při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá 4
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4

při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 3
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 ‰ 3

nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 2
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km.h-1 1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1
Porušení povinnosti vyplývající ze značky „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“ 1
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 – zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/web/html/specfce.php on line 432
Tisková zpráva Nový silniční zákon - bodové ohodnocení za přestupky je otevřena...
Vložil: administrator | Upozorni na článek | Tiskni! | Zavři>>


Zdroj/autor tiskové zprávy: Teletext ČT

 
Server 617
Login Server 617
Forum 617
 
SEČ
 
Zprávičky
28.10.2006: Nové přístupové body...
...byly zřízeny 2 nové AP v oblasti Řep I. AP 2,4Ghz sektorovou anténou vykrývající oblast Na Fialce. A AP 5Ghz se všesměrovou anténou pokrývající oblast Řep I

01.06.2006: Nové ceny...
...k dnešnímu dni byly provedeny změny cen poskytování služby Internetu. Měsíční platba za poskytovanou službu je prakticky 1 Kč/1kbps včetně DPH.

26.08.2005: Dokončení instalace...
...dnes byla provedena instalace routeru a bylo zrealizováno připojení do sítě internet přes kabel. Zapojením jsme získali nezávislost a lepší odezvy o 20ms do sítě internetu.

22.08.2005: Pokračování instalace...
...dnes bylo provedeno zapojení kabelu UTP do vdsl modemu včetně odbočky do druhého objektu v Galandově ulici. Zařízení jsme tentokrát již vyzkoušeli a vlastní zapojení do plného provozu jsme museli odložit do doby instalace routeru v místě ukončení optického kabelu...

15.08.2005: A jde se do kolektoru
Po ukončení povolovacích řízení, mezi mnou a společností Kolektory a.s. včetně projektu s patřičným proškolením pro přístup a ve spolupráci s firmou Kvarteto.net bylo dnes položeno 260m specielního kabelu UTP. Kabel je položen ve směru z Galandovy do Španielovy ulice. Prostřednictvím tohoto kabelu bychom měli být připojeni do sítě internetu bez podpory wifi zařízení.

19.06.2005: Nová sekce
Odkazy... tato sekce by do budoucna měla obsahovat odkazy na různé užitečnosti z oblasti internetu, kulinářského umění, či jiných zajímavostí na internetových stránkách... Nově přidán odkaz na kulinářské umění - pro inspiraci vhodné pro ty, co rádi vaří...

18.06.2005: Dnes spuštěno fórum 617
Toto fórum je určeno výhradně pro uživatele - nájemníky objektu 617, přístup na fórum mají uživatelé objektu 617 po zalogování. Správa a tvorba fóra je ponechána na názorech a připomínkách ke stavu objektu 617...


PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.